ChristenUnie Medemblik: “Er is wel veel beloofd door HvM wat niet allemaal realistisch is. Coalitie betekent water bij de wijn doen.”

MEDEMBLIK – Silva Visser, fractieleider van de ChristenUnie en met 1 zetel aanwezig in de gemeenteraad van Medemblik legt de vinger op een zere plek bij de aankomende formatie. Visser ziet de uitslag van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Medemblik als revolutionair. ‘De kleinste partij is de grootste geworden. We hebben allemaal wat ingeleverd. Dat betekent ook een reflectie naar de huidige coalitie en de andere partijen. Het is wel een landelijke trend dat lokale partijen veel binnenhalen. Maar dit is wel enorm. Er is wel veel beloofd door HvM wat niet allemaal realistisch is. Coalitie betekent water bij de wijn doen.’

Maar ook voor de ChristenUnie staat er nu een hele andere werkelijkheid voor de deur als bij het schrijven van het verkiezingsprogramma. ‘Van woningnood is er nu een vluchtelingennood en moeten we opnieuw keuzes maken

ChristenUnie klaar om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen

De ChristenUnie is volgens Silva Visser klaar om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen door deel te gaan nemen aan de coalitie als dat ter sprake komt en er een beroep op de ChristenUnie wordt gedaan. Visser: ‘De ChristenUnie gelooft niet in een raadsbreed-programma maar wel in een coalitieakkoord. Onze focuspunten zijn o.a. goede voorzieningen Arbeidsmigranten,  betaalbare Jeugdzorg, Recycletarief en het IJsselmeer.  Verder staat in ieders programma en ook in het onze: woningbouw in alle vormen en maten waarbij de vitaliteit van de kernen aan bod komen.

Buiten deze punten staat voor de CU een veilige werkomgeving bovenaan. Lekken van documenten en de opzet van het Interpellatiedebat over het Bestuurskrachtdocument hebben flinke deuken geslagen in het vertrouwen naar en in de omgeving.

Voor de ChristenUnie is het onbespreekbaar als de nieuwe coalitie in de aankomende periode geen impopulaire maatregelen durven te nemen. Voor de ChristenUnie ligt volgens Silva Visser de focus op financiën.

Als meest wenselijke coalitie heeft de ChristenUnie VVD/HvM/GemeenteBelangen en de ChristenUnie op het oog en als alternatief VVD/GM/CDA en de ChristenUnie.