CDA Medemblik wil eerste gemeente in Nederland zijn, die kiest voor de tijdelijke woningen van Clean2Anywhere.

MEDEMBLIK – In de voormalige Philipshallen in Hoorn worden deze verplaatsbare woning van ca. 25m2 gemaakt van afval. Dit project van Clean2Anywhere biedt deels een oplossing aan de woningnood, het is een volledig circulair bedrijf dus duurzaam en daarbij biedt het werkgelegenheid voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Zij doen hierbij werkervaring op, wat weer kansen biedt voor doorstroom naar een reguliere baan. 

Eerder hielden zowel Hans Kröger (directeur van Woningstichting het Grootslag) als Marjolein Dölle (directeur WerkSaam) een gloedvol betoog bij de regionale raadsledenbijeenkomst Westfriesland met als hartekreet “gemeenten geef ons grond!”

Saskia Schouten (CDA Medemblik): “De woningen voldoen aan het bouwbesluit. Ze kunnen gedemonteerd worden en hergebruikt. Er kan  voor worden gekozen om een aantal van deze woningen voor een tijdelijke periode te plaatsen. 

De woningen staan klaar, de hal staat vol, maar omdat er geen afname is van woningen sluit de hal over 2 weken. Tot grote spijt van Edwin ter Velde, oprichter en drijvende kracht achter project Clean2Anywhere. Voor het CDA is onacceptabel. Zij zien kansen in dit project en wil actie.

Een reden voor Saskia Schouten om een motie in te dienen  (gesteund door D66) tijdens de raadvergadering van 16-2, waarin zij het college oproept om een geschikte locatie voor deze Clean2Anywhere woningen te zoeken. Aan de hand van het aantal stemmen zal blijken of de motie wordt aangenomen.