CDA: “Heeft Medemblik last van het huidige woonplaatsbeginsel bij de Wmo”

MEDEMBLIK – Aankomende donderdagavond praat de raadscommissie o.a. over de ‘Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023’. Vanaf februari 2023 loopt het huidige contract van de JeugdzorgPlus af en zijn de achttien Noord-Holland Noord gemeenten het verwervingstraject gestart voor de inrichting van JeugdzorgPlus in de periode na 2023. In voorliggende transformatievisie stellen de gemeenten met elkaar vast hoe de JeugdzorgPlus eruit moet komen te zijen in NHN, dat een gecontroleerde afbouw nodig is omwille van de jeugdigen en dat er een gezamenlijke opdracht ligt voor gemeenten en andere betrokkenen om instroom in de JeugdzorgPlus te voorkomen

Claudia Selders-Kroezen heeft voorafgaande aan deze commissievergadering vragen gesteld aan het college, vragen die vooral gaan over de gezinshuizen waar zij al eerder vraagtekens bij heeft gezet en haar zorgen heeft geuit. Tijdens de raadscommissie in januari van dit jaar kwam er een raadsvoorstel op tafel ‘Financieel in Balans Sociaal domein 2020’ waarin werd gesteld dat iedereen een gezinshuis mag starten zonder dat daar extra eisen aan het woonhuis werd gesteld. De financiering van deze zorg ligt bij het gezag van de woonplaats van de ouders en bij de voogdij van het kind.

Claudia Selders-Kroezen(CDA) wil nu van het college weten aan welke gezinsvormen wordt gedacht als passend voorliggend jeugdhulpveld en gezien het relatieve gemak waarmee een gezinshuis kan worden gestart wil zij ook weten hoeveel gezinshuizen er op dit moment in de gemeente Medemblik zijn. Selders-Kroezen wil ook weten van het college of er een limiet kan worden gesteld aan het aantal gezinshuizen in de gemeente Medemblik en in hoeverre de gemeente last heeft van het huidige woonplaatsbeginsel.