Nieuwe bestuursleden en uitvaartleidsters bij de Eendracht Medemblik

MEDEMBLIK – Ruim twintig leden bezochten 2 oktober na twee jaar de ledenvergadering van R.K. Begrafenis- en Crematievereniging De Eendracht. In plezierige sfeer ontmoetten de leden, het zorgteam, dragers, uitvaartleidsters en bestuur elkaar in het Sint Pieter. Nieuwe frisse bestuursleden en uitvaartleidsters stelden zich voor en de vereniging richt zich op de toekomst. Om efficiënt te werken wordt nu veel digitaal gedaan, wat op termijn veel tijd scheelt. E-mailadressen werden verzameld en voor alle onderdelen van een uitvaart of crematie werd een draaiboek gemaakt.

Afscheid

Van drie leden van het zorgteam werd afscheid genomen. Lia Bot en Benno Hoekstra, van Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging waarmee De Eendracht samenwerkt, bedankten Ans Langendijk, Lian Nijhuis en Atie de Vries voor de zorg die ze altijd hebben gegeven bij het afleggen van de overledenen.

Ook werd afscheid genomen van de bestuursleden Lia Bot en Irene Vos. Voorzitter Sjaak Pronk bedankte hen voor hun jarenlange inzet voor de vereniging met schilderijen waarop hun portret staat. Het schilderij voor Lia heeft een blauwe achtergrond en blauwe lijst. Blauw wordt geassocieerd met diepte en stabiliteit. Het symboliseert vertrouwen, intelligentie, wijsheid, geloof. Woorden die van toepassing zijn op Lia. Lia doet al jaren het woord tijdens de uitvaart of avondwake namens de familie. Zij blijft op deze wijze betrokken bij de vereniging. Graag wil de vereniging mensen erbij hebben die dit ook kunnen en durven.

Lia Bot bij de door Irene Vos gemaakte schilderijen (Foto aangeleverd

Het schilderij van Irene heeft paars als overheersende kleur in achtergrond en lijst. Paars is een combinatie van de stabiliteit van blauw en de energie van rood. Paars symboliseert onder meer ambitie, waardigheid, onafhankelijkheid en creativiteit. Woorden die van toepassing zijn op Irene.

In de rondvraag vroeg Ton Kroezen om een stuk of vier mensen die met hem mee willen denken over een nieuwe functie van de kapel. Te denken valt aan muziek, uitvaarten, levensbeschouwelijke en ontmoetingsmomenten. Na afloop hebben dragers, zorgteam, uitvaartleidsters, bestuur en degenen die afscheid namen het Oorlogsmuseum Medemblik bezocht.

Meer informatie: www.eendrachtmedemblik.nl .

Op de foto boven van links naar rechts: Ans Langendijk, Lian Nijnhuis en Atie de Vries