Bouwen op water, ‘geef woonboten de ruimte’.

MEDEMBLIK – De gemeenteraad van Medemblik heeft het college opdracht gegeven om te gaan kijken naar de mogelijkheid om daar waar het mogelijk is woonboten toe te staan. In het coalitieakkoord ‘De toekomst: een verantwoordelijkheid van ons allemaal’ staat te lezen dat de gemeente Medemblik op korte termijn met een creatieve woonoplossing moet komen om zo de druk op de woningmarkt te kunnen verlagen.

Flexwoningen, Tiny houses, woningsplitsing maar ook woonboten

Senna Rood van D66 diende afgelopen november samen met GemeenteBelangen, ChristenUnie, GroenLinks, Morgen! en het CDA, een motie in waarin het college werd opgeroepen om bij het opstellen van het woonbeleid in 2023 ook onderzoek te gaan doen naar locaties op het water waar woonboten in de gemeente medemblik een ligplaats kunnen krijgen. Dit onderzoek zou dan samen met het Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat en/of de Provincie Noord-Holland moeten plaatsvinden.

Senna Rood (D66) zegt dat de gemeente Medemblik alle kansen moet benutten door in te zetten op creatieve, alternatieve vormen van woningbouw en het potentieel van bouwen op het water niet onbenut moet laten en zo de druk op de woningmarkt te verminderen.

Lees ook: Woningtekort Medemblik oplossen met bouwen van Tiny Houses en Flexwoningen