Share

Woningtekort Medemblik oplossen met bouwen van Tiny Houses en Flexwoningen

MEDEMBLIK – Om op korte termijn de woningnood in de gemeente Medemblik voor een groot deel op te lossen moet er meer worden gekeken naar Flexwoningen en Tiny Houses. Medemblik kent een groot woningtekort. De vraag naar woningen is veel groter dan het aanbod. De oplossing lijkt simpel, meer en sneller woningen bouwen. Dit gebeurt wel maar het aantal nieuwbouwwoningen dat ieder jaar wordt gebouwd, is momenteel bij lange na niet voldoende om aan de vraag te voldoen. Daarnaast zijn er tal van obstakels die een snelle bouw tegenhouden zoals de stikstofcrisis, de dure bouwkosten, onzekerheid over nieuwe regelgeving voor beleggers.

Een mogelijke snelle oplossing ligt echter voor de hand; vakantiewoningen flexibel laten bewonen voor langere perioden. Of zelfs voor permanente bewoning door specifieke doelgroepen toestaan (denk hierbij bijvoorbeeld ook aan ouderen) (tijdelijk) permanent te laten bewonen,’ stelt Ronald de Nas, directeur van Watson + Holmes.

Lees ook: Medemblik houdt poot stijf, geen flexwoningen op locatie Stadtman Medemblik

De Nas: “Natuurlijk is niet iedere vakantiewoning geschikt voor permanente bewoning. Er moeten duidelijke kaders en regels ingesteld worden welke recreatiewoningen voor permanente bewoning in aanmerking komen en welke niet.

Lees ook: MORGEN! schaart zich achter oproep voor Flexwoningen Stadtmanterrein Medemblik

Ook de opmars van de ‘tiny houses’ is wellicht een mooie oplossing om met tijdelijke woonoplossingen meer ruimt te creëren in de woningmarkt. Denk bijvoorbeeld aan doorstroming van ouderen uit eengezinswoningen naar kleinere woningen op plekken met een tijdelijke bestemming, met als grootste voordeel dat er direct meer woningen beschikbaar komen. De overheid zal deze locaties tijdelijk voor 15 of 20 jaar kunnen bestemmen als woonlocatie.

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl

1 reactie

  1. 13 december 2022

    […] Lees ook: Woningtekort Medemblik oplossen met bouwen van Tiny Houses en Flexwoningen […]