Bouw woningen Asoniaterrein Andijk met zeker anderhalf jaar vertraagd door bezwaar Scholtens Projecten

ANDIJK – Hoornveste B.V. dat gelieerd is aan Scholtens Projecten uit Wognum heeft de gemeente Medemblik in mei 2022 een brief gestuurd waarin zij de gemeente wezen op het Didam-arrest en gedreigd met een gang naar de voorzieningsrechter als zij Hoornveste B.V. niet de kans zou geven om ook met een aanbod te komen voor de ontwikkeling van het Asoniaterrein in Andijk.

Wat is het ‘Didam-arrest’

In november 2021 heeft de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, het zogenaamde Didam-arrest gewezen. Het arrest werpt een ander licht op de eisen die worden gesteld aan het privaatrechtelijk handelen van overheden bij onroerend goed transacties. Overheidsorganen dienen ook bij het uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het gelijkheidsbeginsel, in acht te nemen. Uit het gelijkheidsbeginsel vloeit voort dat een overheid bij de uitgifte van een onroerende zaak alle (potentiële) gegadigden voor de uitgifte van de gronden een gelijke kans moet bieden.

De gemeente Medemblik is hierop in overleg getreden met Toekomst Beheer B.V. en Woningstichting Het Grootslag en daar is besloten om de samenwerking te beëindigen en de aanbesteding opnieuw in gang te zetten. Als de gemeente Medemblik dit niet had gedaan dan zou Hoornveste B.V. de gemeente Medemblik in gebreke stellen en alle kosten op de gemeente gaan verhalen.

Dit alles leidt nu tot een vertraging van minimaal anderhalf jaar voor er een beslissing over wie nu het Asionaterrein mag gaan ontwikkelen gaat vallen.