Aanlegsteiger bij Radboud wordt evenementensteiger

MEDEMBLIK – De steiger in de Oosterhaven bij kasteel Radboud waar een bewoner van de Oosterhaven zich erg druk overmaakt krijgt een andere invulling.. Vanaf april 2024 gaat de steiger een evenementensteiger worden die dan maximaal 10 keer voor maximaal 5 aaneengesloten dagen mag worden gebruikt. De steiger wordt nu nog als ligplaats gebruikt door een luxe Jongert jacht. Vanaf april 2024 is het dus geen vaste ligplaats meer.

Om er een evenementensteiger van te maken moest de gemeente Medemblik eerste het huurcontract met de Stadshavens B.V. aanpassen, dit is nu gebeurd en daarom kan de Stadshavens nu het contract met de ligplaatshouder opzeggen. De ligplaatshouders hebben een contract van 1 april t/m 31 maart het volgend jaar. Een contract met een ligplaatshouder kan worden opgezegd voor 1 januari en vervolgens gaat de opzegging in op 1 april van dat jaar.

Stadshavens in overtreding bij de uitbreiding van de steiger

Dat blijkt uit een reactie van de gemeente Medemblik op schriftelijke vragen van de VVD over de legaliteit van de steiger en wie de schuldige is. In de reactie zegt de gemeente Medemblik: “In 1995 is de steiger vergund als doopsteiger (een doopsteiger is een steiger waar een nieuw schip bij het te water laten wordt gedoopt). De oorspronkelijke steiger is dan ook legaal. Er is geen reden om de gehele steiger te laten verdwijnen.

De plaats van de steiger valt onder het bestemmingsplan “Medemblik Binnenstad” en heeft de bestemming “Haven” met daarbij de aanvullende bestemmingen “ruimtelijk, cultuurhistorisch en archeologisch waardevol gebied” en “vrijwaringszone waterkering”. Op gronden met de bestemming “Haven” zijn steigers toegestaan.

In de huurovereenkomst tussen de gemeente en Stadshavens is dit water benoemd als “te verhuren water”. In de huurovereenkomst wordt geen onderscheid gemaakt tussen vaste- en tijdelijke ligplaatsen. Op grond van de huurovereenkomst is de ligplaats dan ook toegestaan. Omdat de steiger past binnen het bestemmingsplan en de huurovereenkomst, is er geen reden om de gehele steiger te laten verdwijnen. Door de betreffende steiger te veranderen naar evenementensteiger, kan een dergelijk jacht geen permanente ligplaats bij het kasteel meer krijgen.