Bakkerijmuseum, Stoommachinemuseum, Radboud en Stoomtram Hoorn/Medemblik krijgen extra provinciale steun

MEDEMBLIK – Toen in Maart 2020 de coronacrisis uitbrak heeft de cultuur sector in Nederland zware klappen te verduren gekregen. Veel culturele instellingen zijn door de coronacrisis in financieel zwaar weer terecht gekomen. In 2020 en in 2021 heeft de provincie Noord-Holland financiële steun verleend aan de cultuur sector.

Op 1 oktober 2020 en 1 juli 2021 heeft de gemeente Medemblik samen met de andere gemeenten van Noord-Holland Noord een aanvraag ingediend voor het provinciale noodfonds eerste en tweede tranche. In de Lentenota 2020 een lokaal Corona Noodfonds beschikbaar gesteld om maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij de gevolgen van de beperkingen door het coronavirus. Veel culturele organisaties hebben van de noodsteun van de overheid gebruik gemaakt.

Met het na-ijlen van de crisis zijn maatregelen vanuit de overheid voor de culturele sector langer nodig. Daarom heeft de Gedeputeerde Staten op 29 juni 2022 besloten om de resterende middelen uit de eerste tranche van het noodfonds (2020) opnieuw in te zetten voor noodsteun in de periode van 1 januari tot 1 juli 2022. Er is vanuit de provincie een bedrag gereserveerd ten behoeve van het verlenen van noodsteun aan categorie 1 culturele instellingen. Voorwaarde van de provincie is dat de gemeente zorgt voor cofinanciering. De gemeente Alkmaar is penvoerder en zal namens heel

De Provincie Noord-Holland biedt noodsteun aan culturele instellingen vanuit het provinciale noodfonds. Voorwaarde van de provincie is dat de gemeente zorgt voor 35% cofinanciering. Vier instellingen uit gemeente Medemblik voldoen aan de voorwaarden van het noodfonds en hebben aangegeven gebruik te maken van de derde tranche noodsteun, het Stoommachinemuseum, Museumstoomtram het Radboudkasteel en het Bakkerijmuseum. De cofinanciering van € 43.000,- kan gefinancierd worden uit de resterende middelen van het lokale Corona Noodfonds 2022 en de subsidie Herstel- en innovatie culturele infrastructuur.

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
De Gemeente Alkmaar is penvoerder en zal namens heel Noord-Holland Noord één propositie indienen. De gemeente Medemblik is zelf verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag van haar lokale instellingen.

De propositie moest voor 1 oktober 2022 ingediend zijn, de beschikking wordt rond 1 december 2022 verwacht. Verantwoording en afrekening van de culturele instellingen aan de gemeente vindt plaats op basis van de jaarrekening 2022 en een inhoudelijk verslag in augustus 2023.