De tuin winterklaar maken, maar de Japanse Duizendknoop mag niet in de groene container

MEDEMBLIK – In deze periode van het jaar beginnen veel tuinbezitters met het winterklaar maken van de tuin. Een goed moment om de tuin te controleren op de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop. Tref je deze schadelijke plant aan? Dan is het belangrijk deze veilig te verwijderen om verspreiding te voorkomen.

Japanse Duizendknoop is een woekerplant die voor veel schade aan je terras, fundering, muren en woning kan zorgen. Hij verspreidt zich via lange diepliggende wortels die zo sterk zijn dat ze door muur of beton heen kunnen dringen.

Veilig verwijderen

Het is belangrijk dat de Duizendknoop goed wordt verwijderd. Graaf de plant helemaal uit. Ook de diepliggende wortels en gooi deze in de zwarte bak voor restafval. Dus niet in de GFTE bak. Dat afval wordt namelijk gecomposteerd. Op deze manier kan de Duizendknoop zich juist verspreiden.

Melding maken

Heb je de Japanse Duizendknoop (misschien) in de tuin? Geef het dan door via het service meldpunt op onze website (klik op melding of klachten doorgeven) of bel de gemeente (0229)- 85 60 00. Zij komen langs en kunnen zo de groeilocaties nog beter in kaart brengen.

Medemblik kent de plekken waar de Japanse Duizendknoop groeit

De wijkopzichter van de buitendienst van de gemeente Medemblik zegt hierover: “Ook de gemeente Medemblik heeft last van de Japanse duizendknoop. We kennen de plekken waar de plant groeit en we zitten er continu bovenop.” “Onze methode is maaien, spuiten en zodanig afvoeren dat het zich niet verder kan verspreiden. Het mag absoluut niet bij het groenafval en de plant is samen met de berenklauw de enige plant die gespoten mag worden,” aldus de wijkopzichter van de gemeente Medemblik

Japanse Duizendknoop de kop in drukken

De gemeente Medemblik kent alle initiatieven die er zijn om de Japanse Duizendknoop de kop in te drukken en volgt ook dit experiment met belangstelling. “Wij wachten graag de resultaten af. Een zorg bij dit experiment is dat je door verhitting het hele bodemleven afbreekt: organisch materiaal , bacteriën. Je verarmt de grond.  Op dit moment is de gemeente Medemblik nog in staat de plant te controleren. De plaatsen waar de plant groeit zijn bekend en met het speciale protocol is het beheersbaar,