Andijker Henk van der Sluis in de bres voor SP-actie tegen komst geitenboerderij

ANDIJK – -De Andijker Henk van der Sluis vraagt aandacht voor de crowdfundingsactie van de SP voor het betalen van de advocaat in de procedure bij de Raad van State betreffende het realiseren van een geitenhouderij in Enkhuizen.

De crowdfundingsactie is gestart om geld in te zamelen voor de kosten van advocaat Rob Wertheim die vier bewoners bijstond toen Elsenburg BV in beroep ging bij de rechtbank in Alkmaar tegen de intrekking van de omgevingsvergunning door de gemeente Enkhuizen. Deze vergunning was in december 2019 verleend om een geitenhouderij te beginnen met tweeduizend geiten. Dit naar aanleiding van het verzet van een groot aantal bewoners in Enkhuizen. 

Opnieuw beroep aangetekend

De Rechtbank Noord Holland kwam op 20 oktober met de uitspraak dat het beroep van Elsenburg BV heeft gefaald, waarop het bedrijf weer beroep heeft aangetekend bij de Raad van State tegen de intrekking van de omgevingsvergunning. Aangezien de kosten van de advocaat eerst door vier Enkhuizers is betaald, maar dat niet meer mogelijk is, heeft de SP dat opgepakt en een crowdfundingsactie gestart.

Verweer

Belanghebbend zijn de bewoners binnen een straal van twee kilometer van Elsenburg BV. Deze belanghebbenden, die zich verweerd hebben bij de Rechtbank Noord Holland, konden zich tot 1 december 2022 tegen het beroep verzetten en gebruik maken van het op de site van de SP beschikbare betoog van de advocaat Rob Wertheim, waarvoor alle lof. 

Van der Sluis is een van die belanghebbenden aangezien hij binnen de twee kilometer aan de Dijkweg woont.

Uit dit betoog het volgende citaat: Gezondheid Omwonenden III uit 2018 (hierna: VGO-III 2018) wordt onder andere het volgende geconcludeerd:

De associatie is vooral sterk naarmate de afstand tussen woning en geitenhouderij kleiner is: bij één van de analysemethoden is deze tot (minstens) 2.000 meter afstand statistisch significant, bij twee andere tot 500 meter afstand. De ‘kernel-analyse’ laat zien dat de risicoverhoging voor longontsteking rondom geitenhouderij en voor de jaren 2014-2016 vergelijkbaar is met de eerder onderzochte jaren (2009- 2013). Onder bewoners bij wie binnen twee kilometer rondom de woning een crowdfundingactie van de geitenhouderij ligt, treden 32%, 24% en 25% (resp. 2014, 2015, 2016) meer gevallen van longontsteking op vergeleken met bewoners zonder geitenhouderij binnen twee kilometer van de woning.

Ondergetekenden stellen zich dan ook op het standpunt dat het betoog van De Elsenburg B.V. op dit punt faalt. 

Deze advocaat moet vooral met de zaak bezig blijven, vindt Van der Sluis. “We hebben al genoeg te maken gehad met zoönosen (infecties van dier op mens) zoals corona. Dit willen we er niet bij”.

Wie mee wil doen aan de crowdfundingactie kan doneren op https://www.doneeractie.nl/stop-de-geitenhouderij-enkhuizen/-69742 of rechtstreeks op: IBAN NL31 RABO 0162 5212 51 t.n.v. SP West-Friesland o.v.v. Stop de Geitenhouderij Enkhuizen.