ACM stuurt energiebedrijven boze brief, je aan de wet houden anders volgen er maatregelen

WEST-FRIESLAND – Brief van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)  aan energieleveranciers over de termijn voor het communiceren van tariefswijzigingen. Volgens de ACM dienen vergunninghouders tariefwijzigingen minimaal 30 dagen voor inwerkingtreding aan de kleinverbruikers te communiceren. De ACM sluit hierbij aan bij de opzegtermijn voor kleinverbruikers uit  de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

De ACM vindt het belangrijk dat leveranciers zich houden aan de termijn van 30 dagen en klanten daar snel duidelijkheid over geven. Leveranciers die zich niet aan deze termijn van 30 dagen houden handelen in strijd met de wet. De ACM heeft de bevoegdheid daartegen op te treden, hetzij door het opleggen van boetes, lasten onder dwangsom of bindende aanwijzingen. brief-aan-energieleveranciers-over-de-termijn-voor-het-doorvoeren-van-tariefswijzigingen