Aanvraag verbouwen en vestigen van een BSO en kinderdagverblijf Funfestijn Medemblik

MEDEMBLIK – Op 31 januari 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen en vestigen van een BSO en kinderdagverblijf op het perceel Randweg 3, 1671GG Medemblik. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000161. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • het bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.