Aanvraag omgevingsvergunning voor verbouw bedrijfswoning naar burgerwoning en 2 woningen Westeinderweg 43A in Wognum

WOGNUM – Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan:

  • Het wijzigen van het gebruik van bedrijfswoning naar burgerwoning en het bouwen van 2 woningen aan de Westeinderweg 43A in Wognum.

Het betreft de activiteit:

  • Afwijken van het bestemmingsplan

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 10 februari 2023 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum). Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00. U kunt de locatie van het plan vinden op Externe link: www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0420.OMGWESTEI43AWOGNUM-ON01).

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.