Aanvraag huisvesten 60 buitenlandse werknemers Vleetweg 1-1 t/m 1-27 in Andijk

MEDEMBLIK – De gemeente heeft op 1 juni 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000375 voor een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het werknemersverblijf voor het huisvesten van 60 buitenlandse werknemers aan de Vleetweg 1-1 t/m 1-27 in Andijk.

De vergunning is verleend. Verzenddatum: 01-01-2023

Het besluit betreft de volgende onderdelen: het brandveilig gebruiken

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend.

De definitieve omgevingsvergunning wijkt dan ook niet af van het ontwerp.U kunt het definitieve besluit inzien

Het besluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 9 juni 2023 voor zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak.

Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Bent u het niet eens met het definitieve besluit?

Tijdens de beroepstermijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) door:· een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;· een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:· de naam en het adres van de indiener;· de datum;· een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;· de redenen van het beroep.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen. Op www.rechtspraak.nl leest u hoe u dit doet. Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (DigiD) hebben.

Loading