38 Meldingen van vuurwerkoverlast gemeente Medemblik, prullenbakken zijn het slachtoffer

MEDEMBLIK – De afgelopen 4 maanden zijn bij de gemeente Medemblik 38 meldingen van vuurwerkoverlast binnengekomen, in deze zelfde periode zijn ook 10 prullenbakken langs de openbare weg het slachtoffer geworden van mensen die het nodig vonden om deze met vaak illegaal vuurwerk op te blazen.
Op vragen van de fusiepartij Morgen! schrijft het college : “Het overgrote deel van de vernielingen zoals opgeblazen prullenbakken hebben plaatsgevonden in de binnenstad van Medemblik. Een enkele melding kwam ook van parken als het Mr Derrikspark in Zwaagdijk-West en het Overhoekse bos in Wervershoof.
Het is voor de gemeente Medemblik en de handhavers lastig om zich te krijgen op de daders, vaak zijn de daders al gevlucht als de politie of handhaving ter plaatse komt. Wel lopen er op dit moment enkele onderzoeken naar mogelijke daders van het afsteken van illegaal vuurwerk.

Jongerenwerkers in gesprek met jongeren over vuurwerk

De jongerenwerkers in de gemeente Medemblik zijn dan ook voortdurend met jongeren in gesprek over allerlei onderwerpen waaronder vuurwerk. Maar ook vanuit de milieuspecialist bij de politie worden een aantal acties gedraaid binnen de gemeente Medemblik volgens het college. Dit gaat dan vooral over repressieve onderzoeken. Daarnaast zegt het college, heeft de wijkagent in Andijk aandacht voor het thema vanwege een aantal meldingen die binnen zijn gekomen en na inzet van de wijkagent zijn de aantal klachten afgenomen.
Vanaf half december zullen de BOA’s specifiek gaan surveilleren op vuurwerkoverlast en daar ook op handhaven. Het basisteam bij de politie in West-Friesland heeft geen capaciteit om actief en preventief met vuurwerkoverlast aan de slag te gaan. De politie laat weten dat op dit moment er veel andere keuzes en prioriteiten zijn waar de politie nu inzet op moet plegen.
De gemeente Medemblik roept ook op om bij vuurwerkoverlast dit altijd te melden via 0900-8844 .