Skillsdashboard van UWV helpt mismatch te verkleinen

uwv

WEST-FRIESLAND – Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt vindt niet iedereen even snel een nieuwe baan. Een van de oorzaken is de mismatch tussen vraag en aanbod. Werkzoekenden beschikken niet altijd over de juiste ervaring of opleiding die werkgevers zoeken bij het invullen van vacatures. Maar misschien sluit een gedeelte van hun vaardigheden wel aan bij de functie. Om dit inzichtelijk te maken heeft UWV dit jaar het ‘skillsdashboard’ gelanceerd waarin per beroep de skills worden getoond die nodig zijn voor dat beroep. Deze maand zijn daar 48 beroepen en bijpassende skills aan toegevoegd. 

Update Skillsdashboard

In totaal zijn nu voor 91 beroepen de skills en vaardigheden uitgewerkt in de online database. In het skillsdashboard is te vinden welke taken en soft skills horen bij verschillende beroepen. Hierdoor zien professionals welke taken en skills van een minder kansrijk beroep passen bij een mogelijk nieuw beroep. Op basis van die informatie kunnen er betere matches gemaakt worden tussen vraag en aanbod. Meer kijken naar skills en minder naar harde eisen als diploma’s en werkervaring kan uiteindelijk de mismatch op de arbeidsmarkt verkleinen.

Overstappen naar een kansrijker beroep

Daarnaast brengt UWV in kaart welke alternatieve beroepen er zijn voor mensen in kwetsbare beroepen. Per beroep wordt een lijstje van zogeheten ‘overstapberoepen’ getoond. Zo kan een secretarieel medewerker denken aan een functie in de klantcontact, en kan een stewardess doktersassistent worden op basis van skills. Overstapberoepen zijn gebaseerd op loopbaanwisselingen die in het verleden daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. De skills van de werkzoekende kunnen vaak worden ingezet in een beroep waar nog niet eerder aan werd gedacht.

Op basis van skills de overstap maken

Een voorbeeld van een succesvolle overstapper is Rosanne (27). Het contract van Rosanne in de horeca werd tijdens de coronacrisis ontbonden. Samen met UWV bracht ze haar skills en kwaliteiten in kaart en daaruit bleek dat zij graag mensen wilde helpen. Ook kwam naar voren dat zij wel verder wilde kijken dan alleen in de horeca. Op basis van de skills en wensen van Rosanne bleek de functie van servicemanager in een supermarkt goed bij haar te passen. En dat blijkt ook te kloppen. Inmiddels werkt ze al langere tijd als servicemanager.

Loading