31 Bomen worden gerooid in Oostwoud, door grootschalige herstructurering diverse straten

OOSTWOUD – Op 31 oktober 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een Omgevingsvergunning voor het kappen van 31 bomen op het perceel Pletering tussen 4A en 71, Dokter Mulderstraat nabij 6 en Woudrust tussen 10 en 16, 1678HM Oostwoud. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2022-00000007. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • het kappen of vellen van houtopstand

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Lees ook: Medemblik gaat de Pletering, De Zoutman, Doctor Mulderstraat en Woudrust in Oostwoud reconstrueren