Zwemles kinderen op de tocht door verplichte zwembad-cao

MEDEMBLIK – De zwembranche werkt aan een nieuwe cao voor het personeel en er gaat iets niet goed. De sector is pakweg in te delen in twee groepen: publiek (gemeentelijke zwembaden met een commerciële uitbater) en privaat (zwemscholen en commerciële zwembaden). In totaal zijn er zo’n 1.900 zwembaden en zwemscholen.

Bij de commerciële baden volgen 100.000 kinderen zwemles. Sinds jaar en dag zijn er een paar grote spelers. De bekende hiervan zijn de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ).

Tijdens de coronacrisis is er veel overleg geweest tussen deze partijen met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)‘, vertelt Shiva de Winter van de Stichting Water & Zwemveiligheid. ‘De WiZZ heeft rond de sluiting van de zwembaden duidelijk aangegeven dat zij niet voor zwemscholen kunnen opkomen omdat zij niemand in het bestuur hebben namens hen. Hun ledenaantal bestaat daarom grotendeels uit publieke zwembaden met een commerciële uitbater.

Volgens De Winter hebben commerciële baden alles bij elkaar moeten schrapen om overeind te blijven, konden publieke baden ondersteuning ontvangen uit de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUKIJZ) die het exploitatietekort van lockdowns en maatregelen moest dichten.

De WiZZ heeft in 2021 samen met vakbond FNV besloten dat het personeel in alle zwembaden verplicht moet worden om onder de cao te vallen. De WiZZ, die dus weinig tot geen commerciële zwembaden vertegenwoordigt, heeft foutief gehandeld door te pretenderen dat zij dit ook in het belang van commerciële zwemscholen zouden doen.

Een zwemschool hanteert momenteel de salarissen in overeenstemming met de cao Zwembaden 2021. Hierin zit al een verhoging omdat het minimumloon weinig waardering geeft. Kijkend naar een van de eisen van het FNV om de minimumlonen in de commerciële tak ook naar minimaal 14 euro te upgraden zal de loonsom doen stijgen met 30 tot 40 procent.

Om het hoofd boven water te kunnen houden zullen de kosten doorberekend moeten worden in de zwemlessen. Samen met de verhoogde energieprijzen zorgt dit voor een stijging van 25 procent meer kosten voor de aanbieders van zwemlessen. De kinderen die nu bij de private partijen zwemmen, mogen niet de dupe worden,’ aldus Shiva de Winter

Mocht de commerciële tak verplicht worden om deel te nemen aan de cao Zwembaden, dan moet er vanuit Den Haag ook een potje komen om de extra kosten op te vangen. Zo blijven zwemdiploma’s betaalbaar en worden ouders hier niet de dupe van.