Zomer 2023 moeten alle bewoners van Camping Hauwert zijn vertrokken

HAUWERT – Dat zegt de gemeente Medemblik op vragen van Senna Rood van D66 .Rood stelde de vragen omdat er nog veel vraagtekens waren bij de veiligheid op camping Hauwert en er ook nog geen overeenstemming was bereikt over de ontwikkelingsrichting tussen de eigenaar van de camping aan de ene kant en de gemeente en provincie aan de andere kant.

Zo moest de eigenaar van de camping afgelopen voorjaar de veiligheid en leefomstandigheden voor de gebruikers van de camping verbeteren. Afgelopen 9 maart is door medewerkers van de afdeling Burgerzaken, Belastingen, Omgevingszaken, Handhaving & Veiligheid, de politie, de Veiligheidsregio Noord-Holland Noorden een tolk een controle uitgevoerd op de camping.

Lees ook: Raadsvragen D66 camping Hauwert, ‘er is veel mis met de veiligheid volgens de gemeente Medemblik’

Toen is gebleken dat de eigenaar van de camping al diverse kleine verbeteringen had doorgevoerd waaronder een deel van de gasflessen en aansluitingen die waren vervangen en een aantal caravans die niet meer werden bewoond.

Medemblik is daarna overleg met de eigenaar gestart over een plan van aanpak om de illegale situatie, de brandveiligheid en het nachtregister te beëindigen. Afgelopen 12 april van dit jaar is door de eigenaren van de camping een plan van aanpak ingediend dat van gefaseerd beëindigen van de permanente bewoning uitgaat.

Op 26 oktober 2022 is door een toezichthouder van Handhaving & Veiligheid en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opnieuw een controle op de camping gehouden en zijn de laatste zaken besproken die moeten worden aangepast om te kunnen voldoen aan het advies van de brandweer zodat er een minimale brandveilige situatie is. Deze afspraken vormen het laatste onderdeel van het plan van aanpak waarmee het nu volledig is.

De gemeente Medemblik gaat begin 2023 nogmaals controleren of de gewenste aanpassingen voor de brandveiligheid zijn gedaan, mocht dit niet zo zijn dan zal de gemeente handhavend gaan optreden tegen de eigenaren van de camping.

Bij de vergadering van de dorpsraad Hauwert, waar de eigenaar van de camping dit heeft gemeld, was een medewerker van de gemeente aanwezig. De verkoop van de percelen is echter verder niet afgestemd met de gemeente. Het is ook niet bekend met welk doel de percelen worden verkocht en welke (ontwikkel)plannen er zijn met de percelen. Hier is de gemeente overigens ook geen partij in.Eerder hebben de gemeente en de eigenaren geen overeenstemming over de ontwikkelingsrichting van de camping bereikt. Indien de eigenaren een nieuw initiatief hebben, kunnen zij een principeverzoek of quickscan indienen.