Woningen waar nu kassen staan op de Grote Zomerdijk 43 Wognum

WOGNUM – Het college van de gemeente Medemblik vraagt de gemeenteraad om het bestemmingsplan voor de Grote Zomerdijk 43 in Wognum aan te passen omdat de eigenaar de kassen die nu op het perceel staan en in vervallen staat verkeren wil gaan slopen om zo plaats te maken voor 3 woningen. 
Op de locatie zullen drie vrijstaande lintwoningen worden gerealiseerd. De kavels van deze woningen staan haaks op de Grote Zomerdijk en hebben een afmeting van circa 25 bij 40 meter (1000 vierkante meter). Elke kavel heeft zijn eigen oprit, waarbij de meest oostelijke woning de oprit deelt met de eigenaar van het achtergelegen weiland.
Tekst loopt door onder de foto

De huidige in vervallen staat verkerende kassen op het perceel (Foto: Googlemaps)

De te realiseren woningen maken onderdeel uit van een bestaand bebouwingslint langs de Grote Zomerdijk en zullen daarom allemaal verschillend zijn om zo goed in de omgeving te kunnen passen. Ten behoeve van de ontwikkeling is tevens een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hieruit kan worden geconcludeerd dat, gezien de drie woningen dicht bij elkaar komen als een cluster, ze een landelijke uitstraling moeten hebben en voldoende verschillend moeten zijn. Hierbij is te denken aan verschillende grootte, kapvorm en exacte locatie. Om het wateroppervlak tussen de Grote Zomerdijk en de kavels niet te doorsnijden worden er gronddammen gerealiseerd. Onderstaand zijn enkele afbeeldingen opgenomen van de toekomstige situatie.
Tekst loopt door onder de foto
Schets van de drie woningen aan de Grote Zomerdijk in Wognum

De initiatiefnemer van het plan wil gebruik gaan maken van de overgangsregeling van de provincie Noord-Holland die de regeling “ruimte voor ruimte” heeft ingesteld. Er is dus haast bij het nemen van een besluit om het bestemmingsplan aan te passen, dit moet voor 1 januari 2022 gebeuren om nog voor deze regeling in aanmerking te komen.
De gemeente Medemblik heeft overleg gepleegd met de provincie en die heeft ingestemd met het gebruik van de regeling en het plaatsen van de drie woningen even als de locatie waar de drie woningen moeten komen. Op het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen op binnengekomen dus de gemeenteraad kan hier binnenkort een hamerslag op geven.