Share

Wings of Change mag van het College uitbreiden

ANDIJK – Wings of Change heeft bij de gemeente Medemblik een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van roofvogelopvang en kooien/volières op hun locatie aan de Schoolweg 4 in Andijk. Het college komt met een positief advies richting de gemeenteraad omdat zij hebben geconstateerd dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en dat de ruimtelijke ordening niet wordt geschaad.

Wel kan tegen het besluit zienswijzen worden ingediend maar wanneer er geen zienswijzen binnen gaan komen en de gemeenteraad het ontwerpbesluit als definitief besluit aanmerkt dan kan de omgevingsvergunning worden vergeven aan Wings of Change.

Tijdens de raadsvergadering van 29 september zal een definitief oordeel worden geveld door de gemeenteraad.

Totaal aantal keren gelezen: 53 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 2 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen