Wethouder Yannick Nijsingh: ‘iedereen doet mee’. Medemblik gaat beleidsplan minima vaststellen

MEDEMBLIK – Vanuit de Rijksoverheid is de landelijke aanpak ‘geldzorgen, armoede en schulden opgestart waardoor elke gemeente in Nederland een actueel minimabeleid moet hebben voor haar inwoners, zo ook de gemeente Medemblik. De gemeente Medemblik wil van de gemeente een plek maken waar iedereen kan meedoen en dezelfde kansen krijgt, een gemeente waar inwoners zelf de grip hebben over hun eigen leven en waar de gemeente Medemblik helpt als dat nodig is.

De inwoners van de gemeente Medemblik die een inkomen hebben van maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben statistisch gezien meer kans op geldproblemen dan mensen met een hoger inkomen, al krijgen ook mensen met een middeninkomen of net daaronder ook vaker te maken met geldproblemen. Deze groep ondervind daardoor veel last van stress hebben mentale klachten, voelen zicht eenzaam en voelen zich uitgesloten en ook krijgen de kinderen niet dezelfde kansen.

Wethouder Yannick Nijsingh zegt hierover in een gesprek met deze website:

Met het beleidsplan minima geeft de gemeente Medemblik invulling aan drie doelen uit de begroting, de versterking van de kwaliteit en grip in een sterk sociaal domein, passende ondersteuning voor de inwoners van de gemeente Medemblik en voor de maatschappelijke organisaties en een betere focus door gemaakte keuzes in preventief beleid waarbij Medemblik de mensen met geldzorgen en de maatschappeliljke organisaties met elkaar verbinden.

In de jaren 2024 en 2025 is structureel € 1.433.853 beschikbaar. De gemeente geeft in het beleidsplan aan hoe deze gelden worden ingezet.

In het tweede kwartaal van dit jaar zal op de website van de gemeente Medemblik het digitale sociaal loket worden gelanceerd waar alle recente informatie komt te staan die in het beleidsplan is geschreven.