Weggesleepte fiets Nieuwstraat Medemblik

MEDEMBLIK – Op grond van artikel 4:10 van de Algemene plaatselijke verorodening gemeente Medemblik 2024 is op 29 mei 2024 op de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 85 te Medemblik een blauwe met het grijze heren fiets met fietstassen verwijderd. De fiets op 11 mei 2024 gestickerd, daarna is niet binnen de gegeven begunstigingstermijn de overtreding hersteld. Hieronder leggen wij het vervolg uit.

Juridisch kader

Op 11 mei 2024 is er een last onder bestuursdwang opgelegd op de fiets. Dit betekent dat de fiets voor 26 mei 2024 verwijderd moest zijn en op eigen grond geplaatst moest worden of moest voldoen aan de in het overtreden artikel gestelde eisen. Dit is niet gebeurd waardoor wij op grond van artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevoegd zijn om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen. In dat artikel staat:

Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

  • a.Een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  • b.De bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Kan de fiets opgehaald worden?

Op grond van artikel 5:30 Awb heeft de rechthebbende tot 2 weken na publicatie van deze bekendmaking de gelegenheid om de fiets op te halen.

Volgens artikel 5:25 lid 1 Awb geschiedt de toepassing van last onder bestuursdwang op kosten van de overtreder. Om de kosten niet te ver te laten oplopen is het wijselijk om de fiets zo snel mogelijk op te halen. Het is ook mogelijk om afstand te doen van de fiets. U geeft dan de gemeente het recht om de fiets te verkopen of te vernietigen. De kosten lopen dan dus niet verder op. Afstand doen van de fiets of een afspraak maken om het op te komen halen kan door contact op te nemen met BOA@medemblik.nl.

Vernietiging/verkoop van de fiets

Als de rechthebbende de fiets niet uiterlijk binnen 2 weken na publicatie van deze bekendmaking heeft opgehaald dan wordt de fiets erkocht of vernietigd. Het college mag dit doen op basis van artikel 5:30 Awb.