Weggesleepte boottrailer op de Vooroever te Medemblik

Op grond van artikel 4:5 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik is op 16 februari op de Vooroever te Medemblik een boottrailer verwijderd. Aan de voorkant van de boottrailer zat een zelfgemaakt bordje met tekst erop vast geschroeft. De boottrailer is op 08 februari 2024 gestickerd, daarna is niet binnen de gegeven begunstigingstermijn de overtreding hersteld. Hieronder leggen wij het vervolg uit.

Juridisch kader

Op 08 februari is er een last onder bestuursdwang opgelegd op de boottrailer. Dit betekent dat de boottrailer voor 15 februari 2024 verwijderd moest zijn en op eigen grond geplaatst moest worden of moest voldoen aan de in het overtreden artikel gestelde eisen. Dit is niet gebeurd waardoor wij op grond van artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevoegd zijn om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen. In dat artikel staat:

Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

  • a.Een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  • b.De bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Kan de boottrailer opgehaald worden?

Op grond van artikel 5:30 Awb heeft de rechthebbende tot 4 weken na publicatie van deze bekendmaking de gelegenheid om de boottrailer op te halen.

Volgens artikel 5:25 lid 1 Awb geschiedt de toepassing van last onder bestuursdwang op kosten van de overtreder. Om de kosten niet te ver te laten oplopen is het wijselijk om de boottrailer zo snel mogelijk op te halen. Het is ook mogelijk om afstand te doen van de boottrailer. U geeft dan de gemeente het recht om de boottrailer te verkopen of te vernietigen. De kosten lopen dan dus niet verder op. Afstand doen van de boottrailer of een afspraak maken om het op te komen halen kan door contact op te nemen met BOA@medemblik.nl of de gemeente te bellen op telefoonnummer, 0229 856000.

Vernietiging/verkoop van de boottrailer

Als de rechthebbende de boottrailer niet uiterlijk 4 weken na publicatie van deze bekendmaking heeft opgehaald dan wordt de boottrailer verkocht of vernietigd. Het college mag dit doen op basis van artikel 5:30 Awb.