Weggesleepte bolderkar en reflectiebord Zwaagdijk

Op grond van artikel 7:1 van de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik is op 30 april 2024 op de Volkersweg ter hoogte van nummet 36 te Zwaagdijk een bolderkar en een reflectiebord verwijderd uit de bosjes. De bolderkar en het reflectiebord zijn op 20 april 2024 gestickerd, daarna is niet binnen de gegeven begunstigingstermijn de overtreding hersteld. Hieronder leggen wij het vervolg uit.

Juridisch kader

Op 20 april 2024 is er een last onder bestuursdwang opgelegd op de bolderkar en het reflectiebord. Dit betekent dat de kar en het bord voor 25 april 204 verwijderd moesten zijn en op eigen grond geplaatst moest worden of moest voldoen aan de in het overtreden artikel gestelde eisen. Dit is niet gebeurd waardoor wij op grond van artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevoegd zijn om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen. In dat artikel staat:

Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

  • a.Een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  • b.De bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Kunnen de bolderkar en het reflectiebord opgehaald worden?

Op grond van artikel 5:30 Awb heeft de rechthebbende tot 2 weken na publicatie van deze bekendmaking de gelegenheid om de kar en het bord op te halen.

Volgens artikel 5:25 lid 1 Awb geschiedt de toepassing van last onder bestuursdwang op kosten van de overtreder. Om de kosten niet te ver te laten oplopen is het wijselijk om de kar en het bord zo snel mogelijk op te halen. Het is ook mogelijk om afstand te doen van. U geeft dan de gemeente het recht om de kar en het bord te verkopen of te vernietigen. De kosten lopen dan dus niet verder op. Afstand doen van de kar en het bord of een afspraak maken om het op te komen halen kan door contact op te nemen met BOA@medemblik.nl.

Vernietiging/verkoop van de bolderkar en het reflectiebord

Als de rechthebbende de kar en het bord niet uiterlijk 2 weken na publicatie van deze bekendmaking heeft opgehaald dan worden de kar en het bord verkocht of vernietigd. Het college mag dit doen op basis van artikel 5:30 Awb.

Reageer op dit bericht