VVD Medemblik: College ga met de Wmo resultaatgericht werken, ga eens op bezoek in Hollands Kroon, daar werkt het prima

vvd

MEDEMBLIK – De gemeente Hollands Kroon is qua inwonersaantal vrijwel gelijk aan de gemeente Medemblik, maar toch zijn de kosten voor de Wmo een stuk lager in Hollands Kroon dan bij ons in de gemeente Medemblik. Waar in de gemeente Medemblik tientallen (kleine) bedrijfjes Wmo aanbieden werkt met in Hollands Kroon met 1 bedrijf, Incluzio. Samen met dit bedrijf heeft Hollands Kroon een werkbedrijf opgericht Hollands Kroon/Incluzio, waardoor er geen verwatering is van het aantal aanbieders voor de Wmo.

Tom Beerepoot(VVD) is al enkele jaren bezig om dit ook in de gemeente Medemblik te laten plaatsvinden, weg met de enorme hoeveelheid kleine bedrijfjes, die zelfs tot 5 jaar na dato nog rekeningen mogen insturen waardoor er nooit een exact overzicht van de kosten mogelijk is op de taakstelling Wmo in de gemeente Medemblik.

In schriftelijke vragen aan het college van Medemblik schrijft Beerepoot: ‘In het raadsvoorstel wordt becijferd dat deze nieuwe werkwijze tot een besparing van EUR 600.000,– in 2025 zal leiden. Qua inwoners is de Gemeente Hollands Kroon vergelijkbaar met de Gemeente Medemblik. Kunt u aangeven of een dergelijke besparing ook voor de Gemeente Medemblik realistisch is ? Is het voor u mogelijk om een prognose van de in Medemblik te bereiken besparing op te stellen ?’

Tom Beerepoot ziet dan ook het liefst dat het college met een soortgelijk raadsvoorstel richting de gemeenteraad van Medemblik gaat komen, mocht het college hier niets in zien dan wil Beerepoot graag van het college waarom zij dit weigeren te doen.

De Gemeente Hollands Kroon hanteert een totaal ander model voor de uitvoering van het sociaal domein.

Over het model waar Hollands Kroon samen met Incluzio meewerkt zegt Beerepoot in de brief aan het college: ‘Bent u bereid om een presentatie (zo mogelijk in goede samenwerking met Hollands Kroon en Incluzio) voor onze gemeenteraad te organiseren waarbij de Hollands Kroon werkwijze uitgebreid toegelicht wordt en de voor- en nadelen t.o.v. van het door Medemblik gehanteerde model aangegeven worden ?

Voor de geïnteresseerde kunt u hieronder de diverse onderzoeken in opdracht van Hollands Kroon downloaden en lezen. (PDF’s)

HollandsKroonRVSHH.pdf 125KB 
HollandsKroonVerordeningHH.pdf 853KB 
HollandsKroonAdviesraadWMO.pdf 157KB 
HollandsKrronAdviesKlantenraad.pdf 63KB 
SociaalDomeinHollandsKroon.pdf 1MB

Loading