Voormalig pand Marskramer Medemblik omgebouwd naar appartementen

MEDEMBLIK – 46 jaar heeft de familie Beemster de winkel aan de Bagijnhof in Medemblik gerund, meerdere namen heeft de winkel gekend, zo heette het in het begin gewoon Beemster, later werd het Familux en op het laatst ging de winkel door het leven als Marskramer.

Maar begin 2022 kwamen de eerste geruchten al naar buiten dat Hans en Nelly Beemster het tijd vonden om meer tijd voor zichzelf vrij te gaan maken en de winkel te gaan sluiten en te verkopen. Afgelopen 2 mei sloten zij de deuren voor het laatst.

Het pand was al verkocht en het werd al snel duidelijk dat de nieuwe eigenaar gebruik zou gaan maken van de nieuwe regeling die voor de Bagijnhof is ingevoerd om de eigenaren van winkelpanden de kans te geven deze om te bouwen naar wonen. De Bagijnhof wordt door de gemeente Medemblik niet langer meer gezien als winkelstraat mede omdat het winkelbestand al tanende was.

Afgelopen 26 juli heeft de gemeente van de nieuwe eigenaar een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om het winkelpand naar appartementen om te bouwen.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Medemblik kan deze termijn één keer verlengen met zes weken. Medemblik kan de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.