Vlinderstichting vraagt Medemblik de insecten niet te vergeten en op te nemen in het groenbeleid, ‘bijen en vlinders zijn zeer belangrijk’

MEDEMBLIK – Volgens Theo Roozendaal, voorzitter van de Bijenteelt Vereniging West-Friesland, is er de laatste tijd veel aandacht voor biodiversiteit en dat is niet voor niets. “We zien dat overal de natuur, de planten en dieren onder druk staan. Veel insecten gaan sterk achteruit en deze vormen een belangrijke basis voor ons hele ecosysteem.”

Roozendaal: “Als we in het beheer van ons openbaar groen, onze parken, groenstroken en bermen, rekening houden met planten en dieren, dan kunnen ze daar leefgebied vinden. Dat is belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook voor ons, de inwoners van Medemblik. Een natuurlijke omgeving is belangrijk voor de gezondheid van mensen en zorgt voor het opvangen van extremen die steeds meer voorkomen door de verandering van ons klimaat.

Daarom vraagt Theo Roozendaal de gemeenteraad dan ook om in het beleid vast te leggen dat in het beheer van onze openbare ruimte nadrukkelijk rekening wordt gehouden met biodiversiteit. ‘We wijzen u graag op Kleurkeur, een certificaat dat de gemeente kan helpen om dit ook te realiseren. Kleurkeur is een initiatief van De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur.

Dit keurmerk is gericht op goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Kleurkeur is bedoeld voor opdrachtgevers zoals gemeenten en ook voor opdrachtnemers, aannemers en groenbedrijven. Medewerkers worden geschoold en gezamenlijk zorgen opdrachtgever en opdrachtnemer voor bermen waar planten en dieren weer kunnen overleven.

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Roozendaal wil dat de gemeenteraad gaat samenwerken met het Keurmerk in de aanbestedingen zodat er vanuit kan worden gegaan dat de uitvoerders garant staan voor een goed en natuurvriendelijk beheer. “Dat is goed voor de biodiversiteit en ook goed voor alle inwoners van Medemblik“, aldus Roozendaal.

Bijen en vlinders bedreigd in hun bestaan

Bijen en vlinders zijn belangrijke bestuivers van bloemen en planten, en spelen een cruciale rol in het in stand houden van de biodiversiteit. Bijen bestuiven niet alleen bloemen van planten, maar ook fruit- en groentegewassen, waardoor deze gewassen kunnen groeien en zich voortplanten. Vlinders zijn ook belangrijke bestuivers van planten, hoewel ze minder effectief zijn dan bijen.

Helaas worden bijen en vlinders bedreigd door factoren zoals klimaatverandering, het gebruik van pesticiden en herbiciden, verlies van habitat en versnippering van leefgebieden. Dit kan leiden tot een afname van de biodiversiteit in ecosystemen waar deze insecten voorkomen.

Om de biodiversiteit van bijen en vlinders te behouden, is het belangrijk om de oorzaken van hun afname aan te pakken en te werken aan het behoud en herstel van hun leefgebieden. Dit kan onder andere worden bereikt door het verminderen van het gebruik van schadelijke pesticiden en herbiciden, het planten van inheemse planten die voedsel en habitat bieden aan bijen en vlinders, en het behouden van ecologisch waardevolle gebieden zoals bloemenweiden en bossen.