Scholtens Projecten: “Gemeenteraad door college op verkeerde been gezet”. Plan Timmerman voldoet wel.

WOGNUM – Scholtens Projecten is ontstemd over het afwijzen van haar plannen voor meer nieuwbouwwoningen in Wognum, het ‘Plan Timmerman’. Volgens het college voldoet het plan niet aan de kaders die gesteld zijn, maar daar denkt Scholtens Projecten heel anders over. Het gaat zelfs zover dat zij het college beschuldigen dat zij de gemeenteraad onvolledig hebben geïnformeerd.

Scholtens Projecten zegt hierover dat de portefeuillehouder tegen de gemeenteraad heeft gezegd dat er duidelijke randvoorwaarden zijn meegegeven aan de projectontwikkelaar, en om met een aangepast plan te komen. Pas dan zou volgens Scholtens het college weer openstaan voor een gesprek met de projectontwikkelaar. Maar zegt Scholtens: “De portefeuillehouder heeft daarbij verzuimd om aan te geven dat door de (aanvullende) randvoorwaarden, die door het college zijn gesteld op 5 juli 2022, er helemaal geen plan meer mogelijk is op de locatie Timmerman.” Eén van de randvoorwaarden die het college meegaf aan Scholtens Projecten is dat het advies van de GGD nagevolgd dient te worden. In dit advies, dat volgens Scholtens juridisch gezien geen enkele waarde heeft, stelt de GGD dat binnen 300 meter van een Rijksweg (A7) geen woningbouw mogelijk is.

Lees ook: Scholtens moet plannen voor nieuwbouw Nieuweweg Wognum aanpassen anders weinig hoop op toestemming

Scholtens Projecten is van mening dat door dit besluit van juli 2022 er feitelijk een verbod is neergelegd om woningbouw te plegen, wat volgen Scholtens heel iets anders is dat te stellen dat er redelijke randvoorwaarden aan een kansrijke binnenstedelijke woningbouw zouden zijn gesteld. Scholtens zegt dan ook dat het plan Timmerman moest sneuvelen om zo de weg vrij te maken voor de woningbouwlocatie Bloesemgaerde-Noord.

Lees ook: Nieuwbouwplannen Nieuweweg Wognum nog niet definitief van tafel, projectontwikkelaar krijgt nog een kans

Toen tijdens de raadsvergadering van afgelopen 26 januari vanuit de gemeenteraad de vraag werd gesteld of er een patstelling is ontstaan tussen de gemeente aan de ene kant en de projectontwikkelaar aan de andere kant vertelde de wethouder dat er hier geen sprake van is en dat Scholtens duidelijke randvoorwaarden heeft meegekregen om met een aangepast plan te komen. Scholtens zegt hierover dat dit bezijden de waarheid is.

Lees ook: Woningbouwinitiatief Nieuweweg Wognum, op de plaatjes ziet het er erg fraai uit.

Volgens Scholtens Projecten gaf de wethouder aan het plan van Scholtens te beschouwen als een houtskoolschets, iets dat volgens Scholtens doet deze uitspraak onrecht aan de werkelijkheid. Het plan zou zijn beoordeeld aan de overlegtafel en vanuit dit overlegkader zijn in overleg met de gemeente, verschillende onderzoeken uitgevoerd door Scholtens waarna het plan deels is aangepast en is er een eerste concept intentieovereenkomst gedeeld waardoor er sprake is van een uitgewerkt plan, een plan waar al grote kosten zijn voor gemaakt.

Scholtens kan dan ook niet anders concluderen dat de gemeenteraad van Medemblik door het college op de verkeerde voet is gezet.

Loading