Verwijderde boot aan de Uiverstraat te Medemblik

Op grond van artikel 4:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik 2024 is op 17 januari 2024 aan de Uiverstraat ter hoogte van huisnummer 1 te Medemblik een boot met de naam ‘Zwarte valk’ verwijderd uit het water. De boot is op 5 januari 2024 gestickerd, daarna is niet binnen de gegeven begunstigingstermijn de overtreding hersteld. Hieronder leggen wij het vervolg uit.

Juridisch kader

Op 5 januari 2024 is er een last onder bestuursdwang opgelegd op de boot. Dit betekent dat de boot voor 14 januari 2024 verwijderd moest zijn en op eigen grond geplaatst moest worden of moest voldoen aan de in het overtreden artikel gestelde eisen. Dit is niet gebeurd waardoor wij op grond van artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevoegd zijn om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen. In dat artikel staat:

Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

  • a.Een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  • b.De bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Kan de boot opgehaald worden?

Op grond van artikel 5:30 Awb heeft de rechthebbende tot 2 weken na publicatie van deze bekendmaking de gelegenheid om de boot op te halen.

Volgens artikel 5:25 lid 1 Awb geschiedt de toepassing van last onder bestuursdwang op kosten van de overtreder. Om de kosten niet te ver te laten oplopen is het wijselijk om de boot zo snel mogelijk op te halen. Het is ook mogelijk om afstand te doen van de boot. U geeft dan de gemeente het recht om de boot te verkopen of te vernietigen. De kosten lopen dan dus niet verder op. Een afspraak maken om het op te komen halen kan door contact op te nemen met Boots berging in Hem via 0228 542045. Wilt u afstand doen van de boot? Neem dan contact op met team Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Medemblik via 0229 856000.

Vernietiging/verkoop van de boot

Als de rechthebbende de boot niet uiterlijk 2 weken na publicatie van deze bekendmaking heeft opgehaald dan wordt de boot verkocht of vernietigd. Het college mag dit doen op basis van artikel 5:30 Awb.