Verleende standplaatsvergunning, Burgemeester P. Kromplein Abbekerk

Verkopen van noten en zuidvruchten op dinsdag van 16.30 – 19.00 uur

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: Externe link:www.medemblik.nl/bezwaar