Verkeersmaatregelen Demo wegraces Zwaagdijk

ZWAAGDIJK – Wegafsluiting/parkeerverbod: Zaadmarkt, Graanmarkt en Korenmarkt van zaterdag 1 juli 18.00 tot zondag 2 juli 18.00 uur.

Bijzonderheden: geldt ook voor aanwezige parkeervakken en wegsleepregeling van kracht.