Veiligheidsregio: ‘Brandweer Wervershoof niet paraat tijdens brand woning Onderdijk’

WERVERSHOOF – De Veiligheidsregio heeft haar meerjarenplan Brandweer 2024-2027 gereed en naar de gemeenten in Noord-Holland Noord gestuurd. In het meerjarenplan staat hoe de toekomst van de brandweer in Noord-Holland Noord geregeld moet worden. Eerdere plannen van de Veiligheidsregio om de brandweer in Wervershoof en in Abbekerk een lagere prioriteit te gaan geven werd met veel negatieve reacties ontvangen in de gemeente Medemblik.

Lees ook: Brandweerposten Abbekerk en Wervershoof afgeslankt als de Veiligheidsregio haar zin krijgt.

In het meerjarenplan komt de Veiligheidsregio met een voorbeeld uit de praktijk, een voorbeeld waarbij de brandweer in Wervershoof niet bereikbaar was toen in Onderdijk een uitslaande brand op 2 juni 2023 een woning verwoestte.

Bij de brand aan de Onderdijk in de gemeente Medemblik op vrijdagmiddag 2 juni 2023 moesten achtereenvolgens de acht posten Wervershoof, Medemblik, Westwoud, Nibbixwoud, Abbekerk, Zwaag, Hem-Venhuizen en Hoorn gealarmeerd worden om uiteindelijk vier van de negen beschikbare tankautospuiten ter plaatse te krijgen. Van deze acht posten konden alleen de posten Medemblik, Westwoud, Hem/Venhuizen en Hoorn daadwerkelijk uitrukken. De aanrijtijd vanuit Hoorn was ruim 23 minuten, ver buiten de wettelijke norm.

Dekking ontoereikend

De Veiligheidsregio zegt in haar meerjarenplan dan ook dat de huidige dekking van de brandweerzorg niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Wat inhoudt dat de eerste tankautospuit op basis van het rekenmodel niet binnen de geldende wet- en regelgeving bij het incident kan zijn en dus niet wordt voldaan aan de kaders die zijn gesteld voor passende brandweerzorg.

De Veiligheidsregio wil daarom dan ook strategisch gepositioneerde kazernes in een hoog risico gebied gaan positioneren zodat er altijd een regionaal vangnet beschikbaar is wanneer lokale brandweerposten niet beschikbaar zijn. Daarnaast zet de Veiligheidsregio in op de wettelijke opkomsttijden die regionaal gehaald moeten worden en moeten er beroepsmedewerkers worden geplaatst op vrijwillige posten met een bezettingsprobleem.

Flexpool

De Veiligheidsregio is daarom dan ook van plan om een Flexpool te gaan inrichten. Deze flexpool dient een regionaal belang en combineert flexibele capaciteit met vrijgekomen capaciteit van dubbelprofessionals. In de toekomst kijken we naar de mogelijkheden van een model met gedeconcentreerde bedrijfsvoering, waarbij onderdelen van de organisatie de bezetting van een post voor hun rekening nemen. Voor uitbreiding van de flexpool is 5 fte extra capaciteit noodzakelijk.

De Veiligheidsregio zegt hierover: “Met het organiseren van een flexpool, het toegroeien naar strategisch gepositioneerde kazernes in de hoog-risicogebieden Alkmaar, Den Helder en Hoorn en het organiseren van een flexpool, ontstaat een stevige basis voor het bieden van brandweerzorg volgens de wettelijk geldende kaders. Deze kazernes zijn goed in staat om de paraatheid vanuit hun eigen kern te realiseren en de regio te ondersteunen, zonder dat keer op keer een beroep hoeft te worden gedaan op vrijwilligers om gaten in het rooster op te vullen. De strategisch gepositioneerde kazernes zijn inzetbaar in een groter gebied en kunnen omliggende vrijwillige posten ontlasten. Met het beroepsmatig versterken, de inzet van vrijkomende dubbelprofessionals en de extra inzet van een flexpool ontstaat meer capaciteit voor het oplossen van – al dan niet tijdelijke en seizoensgebonden – risicogerichte bezettingsproblemen op vrijwillige posten. Indien Dijk en Waard in de toekomst meer beroepsmatig ingericht moet worden door verschuiving van risicocategorieën, wordt dit binnen de gevraagde uitbreiding opgelost.”

Uitbreiden brandweerprofessionals Regio Hoorn

Voor regio Hoorn geldt een uitbreiding van 23,4 fte om te komen tot een 24/7-bezetting van 6 personen. Deze uitbreiding vindt, vanwege krapte op de arbeidsmarkt, gefaseerd plaats met respectievelijk 8, 8 en 7,4 fte per jaar. De kosten hiervoor leest u hieronder.

Archieffoto brand woning Onderdijk: Foto: Inter Visual Studio / Daniëlle Rood