Veiligheidscoördinator verplicht bij bouw- en sloopwerkzaamheden

WEST-FRIESLAND – Vanaf 1 juli 2022 moeten er bij bouw- en sloopwerkzaamheden een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving (VDO) aanwezig zijn. De VDO zorgt voor de veiligheid en gezondheid van iedereen in de directe omgeving van bouw- en sloopwerkzaamheden.
In de praktijk betekend dit dat de VDO werkt voor een hoofdaannemer of opdrachtgever en regelt de veiligheidswerkzaamheden namens hem. Meestal vervult één van de medewerkers van de hoofdaannemer de rol van veiligheidscoördinator.
Na de invoering van de Omgevingswet houden in de bouw meerdere personen toezicht:

  1. De kwaliteitsborger ziet toe of het te realiseren bouwwerk voldoet aan de technische en wettelijke nieuwbouwvoorschriften
  2. De V&G-coördinator ziet to op de veiligheid op de plek waar gebouwd wordt
  3. De VDO ziet toe op de veiligheid in de direct omgeving van de plek waars gebouwd wordt.

De rol van veiligheidscoördinator en die van V&G-coördinator zijn goed te combineren. Deze rollen kunnen door dezelfde medewerker worden ingevuld. De taak van veiligheidscoördinator is niet verenigbaar met die van de kwaliteitsborger.
Na goedkeuring door de Tweede Kamer gaat het Besluit bouwwerken leefomgeving in op 1 juli 2022 gelijktijdig met de nieuwe Omgevingswet.