Van Schoolpad naar Schoolweg Andijk

ANDIJK – ‘In 1958 is ons gezin verhuisd naar het Schoolpad. Ik herinner me dat nog goed, we gingen met een motorschuit waar bijna de hele inboedel inpaste,‘ vertelt Lolke Kooiman. ‘Het Schoolpad was een smal rustig weggetje. De kortste verbinding tussen Knokkel en Dijkweg met een smal bruggetje over de Dijkgracht waar nauwelijks een vrachtauto over kon. Maar er stond wel een school, de Oosterschool de lagere school met slechts 2 lokalen en een gymzaal, lokaal 1 een combi-klas  van 1,2 en 3, lokaal 2 met een combi-klas van 4, 5 en 6 . Verkeer was er bijna niet en het vrolijke gekwetter van de scholieren voor- en na schooltijd en in de pauze bepaalden de sfeer in onze buurt. De gymzaal werd ook gebruikt door de turnvereniging en door de volleybalvereniging AVC. Een vroeg voorbeeld van een multicultureel gebouw. De ziel van het Schoolpad.

Lolke Kooiman doet zijn verhaalt tegen deze site: ‘In 1966 werd de brug in het Schoolpad vervangen door een dam met daaronder een duiker. Het Schoolpad werd verbreed en kreeg zelfs een trottoir voor de veiligheid van de schoolkinderen omdat er achter de dijk een nieuw pompstation van het PWN werd gebouwd voor onze drinkwatervoorziening. De afdeling Ruimtelijke Ordening voorzag verkeersstromen met veel vrachtverkeer voor de bouw van het PWN en later de toevoer van Norit en chloor, nodig voor het proces om drinkwater te maken, het Schoolpad was de aangewezen route daarvoor.   

Maar de tijden veranderden. In het centrum van Andijk werd een nieuwe school gebouwd. De Springplank die op 26 september 1979 werd geopend. Vanaf dat moment was ‘de school weg’ van het Schoolpad. Toen veranderde de naam ook plotseling in Schoolweg. Van de een op de andere dag was het naambordje verwisseld. Uiteindelijk werd de school gesloopt en 2 nieuwe huizen op die plek gebouwd. Het schoolhuis bleef behouden maar de ziel was weg.

Acht jaar geleden kwam er een nieuw invulling op de 2 hectare tegenover de voormalige Oosterschool. Er is een prachtig landgoed ontstaan op de plek waar Wiebe Harders zich eens heeft gevestigd en eigenlijk de grondlegger is van Oriental Andijk BV, het leliebedrijf aan de noord oost kant van de Schoolweg. Wings of Change was inderdaad een verandering. Ook multifunctioneel, een stichting voor het welzijn van mens en dier. Opvang van roofvogels gecombineerd met een Inloophuis met zorg voor mensen met psychische beperkingen, emotionele klachten of gedragsproblemen. Ook zinvolle dagbesteding, revalidatie, coaching en paramedische behandelingen. Werkelijk een sieraad voor de Schoolweg. De ziel is terug!

Voor geïnteresseerden is het ook leuk eens een kijkje te nemen op hun website www.wingsofchange.nl