Toeristen besteden ruim 52 miljoen euro in de gemeente Medemblik tussen 2015 en 2019

MEDEMBLIK – Sinds 2015 neemt het aantal mensen dat de gemeente Medemblik bezoekt toe. In 2019 was het aantal bezoekers gestegen met meer dan 2,5%. Daarmee is de doelstelling, zoals gesteld door de gemeenteraad in 2016, gehaald. Officieel luidde de opdracht om te meten t/m het jaar 2020. Het laatste jaar geeft een vertekend beeld vanwege de uitbraak van het Coronavirus.

Impact lokale economie 2015 t/m 2019

Uit het onderzoek blijkt dat de sector recreatie en toerisme met € 52,2 miljoen toeristische bestedingen een behoorlijke impact op de lokale economie heeft. Dit is een stijging van 15% sinds 2015. In 2019 steeg het percentage ‘toeristische banen in de gemeente Medemblik’ naar 5,2%. In 2015 was dit 4,4%.

Lees ook: Klein Giethoorn Opperdoes wordt Dormio Resort Medemblik en gaat flink uitbreiden

Gevolgen coronacrisis in 2020

In 2020 daalden de bestedingen met ongeveer 29% ten opzichte van 2019. Het aantal overnachtingen daalde met 17%, en het aantal dagbezoeken kromp in 2020 met circa 9%. Omdat het fietsen en wandelen sterk toenam in de eigen omgeving sterk, lijkt de krimp van het aantal dagbezoeken beperkt. De dagbezoeken buiten fietsen en wandelen namen wel sterk af. En ook de bestedingen in het verblijftoerisme en dagtoerisme. In vergelijking met de landelijke ontwikkelingen was de daling in overnachtingen in de gemeente Medemblik in 2020 (17%) minders fors dan landelijk (ca. 31%).

Economische betekenis in juiste perspectief

Door COVID-19 is het jaar 2020 niet representatief als eindjaar om de eerder genoemde doelstelling te meten. Door de maatregelen van het kabinet, RIVM en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, werden beperkingen opgelegd aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod. Dit was niet het geval in 2015 tot en met 2019. Om de ontwikkeling van de economische betekenis in de gemeente te meten, is daarom het jaar 2015 vergeleken met 2019. Het jaar 2020 geeft inzicht op de ontwikkeling van de vrijetijdsector in 2020 tijdens de coronacrisis ten opzichte van 2019.

Lees ook: Online praten over de plannen voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust

Verantwoording

Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van landelijke onderzoeken van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en NIPO Research, provinciale cijfers van CBS en gegevens van lokale en regionale organisaties. Daarnaast zijn ondernemers uit verschillende sectoren geïnterviewd.

Loading