Tata Steel kan storten wat ze willen, Medemblik kan er niets tegen doen

MEDEMBLIK – Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van GroenLinks en Progressief West-Friesland over het storten van radioactief afval op de stortplaats van Afvalzorg in de Wieringermeer bij Opperdoes. Medemblik was niet bekend met het storten van poloniumhoudend restafval bij Afvalzorg, maar zegt ook dat zij geen bevoegd gezag voor polonium houdend restafval is. De ANVS is de instantie die toezicht houdt op het storten van poloniumhoudend restafval en is ook de vergunningverstrekker.

Lees ook: Politieke partijen Hollands Kroon verontrust over storten van uiterst giftige Polonium-210 op de vuilstort bij Opperdoes

Volgens de vergunning van Afvalzorg mag er op de stortplaats poloniumhoudend restafval worden gestort. De locaties van Afvalzorg, die in de Wieringermeer, bij Nauerna en bij Lelystad zijn aangewezen als locaties waar afvalstoffen met licht verhoogde concentraties van natuurlijke radioactieve stoffen (ZELA( gestort en opgeslagen mogen worden. Medemblik heeft wel contact met de provincie, ANVS en de Omgevingsdienst Noordzeekanaal over het storten van polonium, al is de Omgevingsdienst geen partij in deze.

GroenLinks en PWF wilden van de gemeente Medemblik weten of zij de gemeenteraad spoedig konden informeren over de situatie met daarbij de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu. Deze vraag speelde de gemeente Medemblik door naar het ANVS en deze reageerden als volgt: “Er worden afvalstoffen van Tata Steel gestort bij Afvalzorg Nauerna, Wieringermeer en Lelystad, met hierin licht verhoogde concentraties van natuurlijke radioactieve stoffen (ZELA). Voor deze stort heeft ANVS een specifieke vrijgavenbeschikking verleend aan Tata Steel. De stortlocaties van Afvalzorg zijn speciaal ingericht om afvalstoffen waarvoor hergebruik niet mogelijk is, waaronder ZELA, te kunnen storten en beheren. Om te voorkomen dat stoffen in het milieu komen moeten deze stortlocaties voldoen aan strenge veiligheidsvoorzieningen.

Tata Steel moest bij de aanvraag aan de ANVS voor een specifieke vrijgave aantonen dat het veilige locaties zijn om het afval te storten. Tata Steel heeft dit moeten aantonen op basis van berekeningen in een door de ANVS verplicht gesteld model, dit is Europees voorgeschreven. Hiervoor heeft Tata berekeningen gemaakt van het te storten afval en of dit inderdaad veilig en conform wet- en regelgeving gedaan kan worden voor mens, milieu en medewerkers van Afvalzorg. Zowel voor de mensen die nu en in de toekomst in de omgeving van de stortlocatie wonen of verblijven. De berekeningen die Tata aan de ANVS heeft voorgelegd, zijn door de ANVS als inhoudelijk juist beoordeeld.”

Tata Steel heeft in 2018 bij ANVS een aanvraag gedaan om een specifieke vrijgavenbeschikking voor ZELA materialen met polonium-210 voor stort bij Afvalzorg. De regelgeving maakt het mogelijk dat bedrijven toestemming krijgen om afvalstoffen met geringe concentraties radioactieve stoffen te storten op speciaal daarvoor aangewezen locaties met voorzieningen zodat het veilig kan worden opgeslagen voor mens en milieu. De ANVS is op grond van de wetgeving voor stralingsbescherming het bevoegd gezag om de aanvraag te beoordelen en hiervoor toestemming te geven door middel van een specifieke vrijgavenbeschikking. Er gelden wettelijke beschermingsnormen voor de stralingsbescherming van mens en milieu. De ondernemer moet aantonen dat aan deze normen wordt voldaan. ANVS heeft de aanvraag van Tata Steel inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan deze normen en heeft voorwaarden gesteld aan de werkwijze. Tata Steel moet de materialen op een veilige wijze aanleveren en indien nodig voorbehandelen om verspreiding tegen te gaan. Daarnaast moeten ze precies vastleggen welke en hoeveel gevaarlijke stoffen zich in het afval bevinden. De ANVS houdt bovendien toezicht op de uitvoering. Hiermee is de veiligheid geborgd.