Meer groen op bedrijventerrein als bescherming tegen droogte, wateroverlast en ziektes

WEST-FRIESLAND – Tijdens de Biodiversiteitstop (COP15) in Montreal wordt een internationaal verdrag opgesteld. De concrete doelen die hierin worden vastgelegd moeten vervolgens zorgen voor biodiversiteitsherstel. Dat is belangrijk, want van de doelen uit 2020 is slechts op vier van de twintig doelen vooruitgang geboekt. Recent onderzoek in Nature toont aan dat biodiversiteitsbehoud belangrijk is om de leefbaarheid van de aarde te garanderen. Ook nationaal kan biodiversiteit worden bevorderd, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen.

Biodiversiteit, de verscheidenheid aan levende organismen zoals planten en dieren, vervult een belangrijke, beschermende functie bij de weerbaarheid tegen extremen zoals droogte, wateroverlast en ziektes. Bedrijventerreinen zijn risicogebieden: in de zomers zijn het vaak hitte-eilanden en tijdens hevige buien is er wateroverlast.

Biodiversiteit heeft financiële, ecologische en sociale waarde die vaak niet worden herkend. Ten dele komt dit door de sterk verstoorde verhouding tussen mens en natuur. Vanuit versteende steden en bedrijventerreinen is het moeilijk te realiseren dat wij slechts onderdeel van de natuur zijn. Door haar geheel naar onze behoeftes in te richten, putten we de natuur uit en brengen wij onszelf onnodig in gevaar.

Versteende bedrijventerreinen vergroenen

Samenwerking met de natuur levert ons veel meer op en kan heel goed op bedrijventerreinen. In Nederland beslaan deze gebieden beslaan namelijk 17 procent van de bebouwde omgeving en groeien sneller dan de woningbouw. Bovendien grenzen zij vaak aan natuur, waardoor het een belangrijke verbindingszone tussen natuur en stad vormt. Door de huidige versteende bedrijventerreinen te ontharden en te vergroenen levert dit veel op.

Voordelen van meer natuur op bedrijventerreinen

Voordelen als hogere vastgoedwaarde, verbeterde bedrijfsuitstraling, hoger concentratievermogen van medewerkers en minder hitte- en waterstress liggen binnen handbereik. Er zijn veel praktische tips beschikbaar om direct de samenwerking met de natuur aan te gaan. Ze zijn gebundeld in de wegwijzer ‘Lokale biodiversiteit op je bedrijfsterrein’ van Stichting Stimular

Loading