Verkeersbesluit aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Viskuil te Andijk

ANDIJK – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gezien het verzoek van WMO voor het aanwijzen en inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats voor en ten behoeve…

Verkeersbesluit aanwijzen uitvaarverbod Ooster, – en Westerhaven

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met de afdeling APV via 0229 856000 of via apv@medemblik.nl.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Koggestraat Wervershoof

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Geldelozepad Medemblik

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen.

Verkeersbesluit Voorrangskruising Zwaagdijk – Tolweg

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen.

Verkeersbesluit instellen twee elektrische oplaadpunten de korteling 18 te Midwoud

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de…

Verkeersbesluit vrijliggende fietspad Westerstraat Sijbekarspel te vervangen door een fietsstrook

door middel van het aanbrengen van een onderbroken strook in de kleur rood met een breedte van 1 meter en 70 centimeter inclusief fietssymbolen op het wegdek

Verkeersbesluit voorrangsregeling kruising Westerstraat en de Vekenweg te Sijbekarspel

de kruising Westerstraat – Vekenweg momenteel gelijkwaardig is ingericht: verkeer dient voorrang te verlenen aan verkeer dat van rechts komt

Verkeersbesluit aanwijzen twee elektrische oplaadpunten Witte Valkstraat te Andijk

ANDIJK – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gezien het verzoek om medewerking te verlenen aan de realisatie van twee oplaadpunten voor elektrische voertuigen aan de…

Verkeersbesluit aanwijzen twee elektrische oplaadpunten De Vriendschap te Nibbixwoud

NIBBIXWOUD – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gezien het verzoek om medewerking te verlenen aan de realisatie van twee oplaadpunten voor elektrische voertuigen aan De…

Verkeersbesluit aanwijzen uitvaarverbod Oosterhaven en Westerhaven te Medemblik vanwege de 24-uursrace

MEDEMBLIK – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gezien het verzoek van Stadshavens Medemblik B.V. voor het aanwijzen van een tijdelijk vaarverbod om uit te varen…