Besluit aanvraag vergunning voor het renoveren van de daken van 29 woningen Wervershoof

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders

Aanvraag wijzigen gebruik sport naar horeca-evenement voor 12x jaar in De Post Midwoud

MIDWOUD – Op 16 maart 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen gebruik sport naar horecaevenement voor 12x jaar op het perceel Tripkouw 28,…

Aanleggen van kabels langs de Verlengde Kerkweg 1, Wognum

WOGNUM – Op 20 maart 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van kabels langs de N241 op het perceel Verlengde Kerkweg 1, 1687CC…

Verleende standplaatsvergunning Nesbos Onderdijk

ONDERDIJK – Verkopen van snacks tijdens de kofferbakmarkt op maandag 10 april, zondag 30 april, zondag 21 mei, maandag 29 mei, zondag 11 juni, zondag 2, 16 en 30 juli,…

Vergunning voor het vestigen van een Bed & Breakfast in het bijgebouw op het perceel Zuideinde 47 in Abbekerk

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Vergunning verleend voor bouw 9 appartementen op plek voormalig Hotel West Medemblik

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders

GemeenteBelangen wil opheldering college over vergunning aardwarmte-installatie Haakman International Wervershoof

In de praktijk blijken er nog vragen te zijn en er wordt overlast ervaren

Medemblik verleent vergunning voor ombouwen winkelpand naar wonen in pand Botman Wonen Nibbixwoud

NIBBIXWOUD – De gemeente heeft op 17 november 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-001221 voor een Omgevingsvergunning voor het verbouwen en wijzigen van het gebruik van…

Medemblik verleent vergunning voor aanleg 4 padelbanen en geluidsschermen Wognum

Meer informatie vindt u op www.medemblik.nl

Protest tegen ontwerpvergunning Wings of Change Andijk

Wij ervaren daar al die jaren enorme overlast van waardoor ons woongenot en gevoel van privacy ernstig is aangetast

Medemblik verleent vergunning voor brandveilig maken 4 tijdelijke units voor 12 arbeidsmigranten Zwaagdijk-Oost

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u vanaf 16 september 2022 zes weken inzien in het gemeentehuis