Aanwijzingsbesluit toezichthouders fysieke leefomgeving gemeente Medemblik februari 2024

De Burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Medemblik, ieder voor zover het hun eigen bevoegdheid betreft: Besluiten: Aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in…