Verkeersbesluit instellen twee elektrische oplaadpunten de korteling 18 te Midwoud

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de…

Verkeersbesluit aanwijzen twee elektrische oplaadpunten Kees Veerstraat te Andijk

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen.

Verkeersbesluit aanwijzen twee elektrische oplaadpunten Piet Kistemakerstraat te Andijk

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in…

Verkeersbesluit aanwijzen twee elektrische oplaadpunten Schepenlaan te Medemblik

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in…

Aanwijzen twee elektrische oplaadpunten Gerberahof Nibbixwoud

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen.

Verkeersbesluit aanwijzen twee elektrische oplaadpunten Witte Valkstraat te Andijk

ANDIJK – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gezien het verzoek om medewerking te verlenen aan de realisatie van twee oplaadpunten voor elektrische voertuigen aan de…

Verkeersbesluit aanwijzen twee elektrische oplaadpunten De Vriendschap te Nibbixwoud

NIBBIXWOUD – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gezien het verzoek om medewerking te verlenen aan de realisatie van twee oplaadpunten voor elektrische voertuigen aan De…

Stimuleren elektrisch rijden, Duurzaam Medemblik wil 2 oplaadpunten bij de Dam Medemblik

De laadpaal moet op een zichtbare plaats op de Dam worden geplaatst.