Wet natuurbescherming Ontheffing voor de uitbreiding van het Waterstation Prinses Juliana (hierna WPJ) ten behoeve van het vergroten van de drinkwaterproductie aan de Dijkweg 1 te Andijk, Gemeente Medemblik

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OMG-020252/DMS440230) kunnen ingezien worden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN),