Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning kappen elzen, lambertusnootboom en bosschages, Middenweg Andijk

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Scholtens past plan Middenweg Andijk iets aan

In de nieuwe situatie krijgt het gebouw een iets andere situering dan de bestaande bebouwing

Andijkers maken bezwaar tegen komst appartementen Middenweg

Volgens de bezwaarmakers beloofde Scholten 10 jaar geleden een plan te gaan uitwerken met 7 vrijstaande woningen en geen appartementencomplex

Werkzaamheden Kruising Middenweg/Horn Andijk, omleidingsroute wordt ingesteld

Verkeer vanuit en richting Andijk zal via een omleidingsroute begeleid worden.

Verkeerssituatie Middenweg Andijk mogelijk onveilig, bewoners en Hart voor Medemblik trekken aan de bel

ANDIJK – Hart voor Medemblik heeft diverse meldingen ontvangen van verontruste bewoners van de Middenweg die aangeven dat na het aanpassen van het kruispunt met de Beldersweg en de Hyacint…