Er gloort hoop voor Opperdoes, de provincie gaat parallelweg Markerwaardweg eindelijk aanpakken

Opperdoes zal blij zijn, eindelijk af van het (hardrijdende) agrarisch verkeer door het dorp