Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Medemblik 2024.

De gemeente Medemblik heeft de lijkbezorgingsrechten voor de 19 openbare begraafplaatsen die binnen de gemeente Medemblik zijn vastgesteld.

Verordening op de heffing en invordering van waterverblijfsbelasting gemeente Medemblik 2023

Verordening op de heffing en invordering van waterverblijfsbelasting gemeente Medemblik 2023.

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen gemeente Medemblik 2023

MEDEMBLIK – De raad van de gemeente Medemblik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022; gelet op de artikelen 220 tot en met…

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting gemeente Medemblik 2023

MEDEMBLIK – De raad van de gemeente Medemblik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022; Gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; Besluit…

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing gemeente Medemblik 2023

MEDEMBLIK – De raad van de gemeente Medemblik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022; Gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;…

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Medemblik 2023

MEDEMBLIK – De raad van de gemeente Medemblik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022; Gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en…

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing gemeente Medemblik 2023

MEDEMBLIK – De raad van de gemeente Medemblik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022; Gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; Besluit…