Huren in 2024 met maximaal 5,8% omhoog, corporaties mogen maximaal 5,3% verhogen

Corporaties mogen de huren met gemiddeld 5,3% laten stijgen.

Nieuwe Huisvestingswet geeft inwoners voorrang op huren of kopen woning

Met de vernieuwde Huisvestingswet kunnen gemeenten bij nieuwbouwprojecten voorrang geven als er meerdere gegadigden zijn.

WS Het Grootslag verhoogt huren met gemiddeld 2%

Maar naast een verhoging zullen er ook huurders zijn die juist minder gaan betalen.

De Woonschakel verhoogt de huren met gemiddeld 2,5%, sommige huishoudens gaan juist minder huur betalen

Voor 1 mei a.s. ontvangen huurders informatie over de huuraanpassing en uitvoering van de wet huurverlaging.

Lagere huur voor de laagste inkomens en meer huurtoeslag vanaf 2023

De huurverlaging was in de prestatieafspraken voorzien voor 2024. Het kabinet heeft in overleg met woningcorporaties echter gekozen om deze huurverlaging te vervroegen

Meer betaalbare woningen voor middeninkomens, kabinet gaat huren verlagen

MEDEMBLIK – Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, heeft zijn plannen bekendgemaakt om meer mensen aan een betaalbare woning te helpen. Mensen met een middeninkomen vallen nu…

De Woonschakel verhoogt de huren in 2022 met gemiddeld 2% maar woningen met energielabel E-F-G is dit 0%

MEDEMBLIK – De Woonschakel gaat dit jaar de huren verhogen met gemiddeld 2%, wat lager is dan de wettelijke 2.3% die is vastgelegd door het kabinet voor dit jaar. Maar…

Huren door de coronacrisis amper of zelfs helemaal niet gestegen

MEDEMBLIK – De woninghuren zijn in juli 2021 met gemiddeld 0,8 procent omhoog gegaan ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de kleinste huurstijging sinds 1960. De huren van…