Huren in 2024 met maximaal 5,8% omhoog, corporaties mogen maximaal 5,3% verhogen

De huren in de gereguleerde sector mogen vanaf 1 juli 2024 met maximaal 5,8% stijgen.

MEDEMBLIK – Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde loonstijging van december 2022 tot december 2023 (CBS). Corporaties mogen de huren met gemiddeld 5,3% laten stijgen. Voor huurders van een corporatiewoning betekent dit dat het inkomen gemiddeld meer stijgt dan de huur omhoog gaat. Dit is onderdeel van de afspraken die het kabinet heeft gemaakt om de huren betaalbaar te houden.  Huurtoeslagontvangers krijgen de huurverhoging goeddeels vergoed door de huurtoeslag, die bij een hogere huur ook hoger wordt. 

Huur volgt loonontwikkeling

In de gereguleerde sector wordt in de periode 2022-2025 de toegestane, maximale huurverhoging gekoppeld aan de loonontwikkeling. Dat is voor het gereguleerde huursegment in juni 2022 afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken tussen minister Hugo de Jonge en Aedes, de Woonbond en de VNG.

Door deze afspraak stijgt de huur nádat de meeste huurders ook hun inkomen hebben zien stijgen. De huurstijging is niet meer gekoppeld aan inflatie. In het eerste jaar van de Nationale Prestatieafspraken (2023) betekende dit een beperkte maximale huurstijging van 3,1%, terwijl de inflatie in 2022 met bijna 10% steeg.

De maximale huurverhoging geldt voor diverse woningen in de sociale sector zoals zelfstandige woningen, studio’s, appartementen en kamers. Ook geldt het voor woonwagens en standplaatsen. Het maakt daarbij niet uit of de verhuurder een woningcorporatie of particuliere verhuurder is.
 

Gerealiseerde huurverhoging

Voor huurders bij corporaties zal de huur gemiddeld  minder stijgen dan het individuele maximum van 5,8%. Dat komt omdat woningcorporaties niet voor ál hun woningen de maximale jaarlijkse huurverhoging van 5,8% mogen voorstellen. Voor hen geldt dat de maximale huursomstijging (maximale gemiddelde huurverhoging over hun woningbezit) gelijk is aan de loonontwikkeling, minus 0,5%. Dat is 5,3% voor 2024. Dit is afgesproken om de betaalbaarheid van huren voor huurders met de laagste inkomens te verbeteren. Zij gaan ten opzichte van hun inkomen een lager bedrag aan huur betalen.

In 2023 mochten verhuurders in de gereguleerde sector de huren met maximaal 3,1% verhogen. De gerealiseerde huurverhoging lag daar nog ruim 2 procentpunt onder (gemiddeld 0,5%, voor gehele huursector). Oftewel: een verschil van ruim 9 procentpunt  ten opzichte van inflatie in dat jaar. In de corporatiesector stegen de huren maar met 0,1%. Dit kwam vooral door de huurverlaging naar € 575 voor circa 600.000 huishoudens.
 

Huren betaalbaar houden

Dat is de inzet van dit kabinet. Sinds 2022 zijn er verschillende maatregelen genomen om huren betaalbaar te houden en de positie van huurders te verbeteren. De belangrijkste zijn de maximering van de jaarlijkse huurverhogingen in de gereguleerde en vrije sector. Ook de eenmalige huurverlaging in de gereguleerde sector in 2023 helpt bij het betaalbaar houden van huren en zorgde voor een huurverlaging van gemiddeld € 59 naar € 575 per maand.

Via huurtoeslag worden huurders met een lager inkomen ondersteund bij het betalen van hun woonlasten. Sinds 2023 is de huurtoeslag – naast de jaarlijkse indexering – structureel verhoogd. In 2023 met € 16 en de Eerste Kamer stemde recent in met een stijging van ruim € 30 in 2024. De stijging van de huurtoeslag zorgt voor ondersteuning van koopkracht van huurders.

Hogere inkomens en vrije sector

In sommige gevallen kan een huurder in de gereguleerde sector een wat hogere huurverhoging krijgen. Bijvoorbeeld als hij een zelfstandige woning huurt en een hoger inkomen heeft.

Verder maakte minister De Jonge vorige week bekend dat de huren in de vrije sector tot 1 mei 2024 met maximaal 5,5% mogen stijgen. Dat is gelijk aan de inflatie december 2022-december 2023 + 1 procentpunt. Vóór mei 2021 zat er geen grens aan de jaarlijkse verhogingen in de vrije sector. Doordat deze grens ontbrak en door de schaarste op woningmarkt, werden huurders soms geconfronteerd met grote huurstijgingen. 

Op 1 mei 2024 loopt de wet die de maximering regelt af. Minister Hugo de Jonge werkt aan een voorstel om huurders in de vrije sector ook vanaf 1 mei 2024 te beschermen tegen hoge huurprijsstijgingen.