Nieuwe Huisvestingswet geeft inwoners voorrang op huren of kopen woning

MEDEMBLIK – De vernieuwende Huisvestingswet geeft gemeenten ruimere bevoegdheden om bepaalde woningen in de gemeente toe te wijzen aan specifieke woningzoekenden. Zo mag een gemeente straks bij de helft van de beschikbare huurwoningen en nieuwbouw koopwoningen tot de betaalbaarheidsgrens (in 2024: 390.000 euro) voorrang geven aan mensen met een economische, maatschappelijke of lokale binding met de gemeente. Daarnaast kunnen zij bepaalde beroepen, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten, aanmerken als cruciaal, waardoor die beter geholpen worden bij het vinden van een woning. Op dit moment komen sommige woningzoekenden er niet tussen op de woningmarkt, waardoor de leefbaarheid in gemeenten afneemt.

Met de vernieuwde Huisvestingswet kunnen gemeenten bij nieuwbouwprojecten voorrang geven als er meerdere gegadigden zijn. Bijvoorbeeld aan kopers met een binding met de gemeente en mensen met een voor die gemeente cruciaal beroep. Dat betekent dat kopers van een nieuwbouwwoning in sommige gemeenten een huisvestingsvergunning moeten aanvragen voor woningen met een verkoopprijs tot de betaalbaarheidsgrens (in 2024: 390.000 euro).

Saskia Schouten (CDA) is hierop in de pen geklommen om van het college te weten gekomen wat dit voor de gemeente Medemblik gaat inhouden, of dit nu ook al direct invloed heeft op de bouw van o.a. de nieuwe woonwijken in de gemeente Medemblik, zoals Bloesemgaerde-Noord